Công văn 415/BTNMT-DKTKDD

Công văn số 415/BTNMT-DKTKDD về việc ghi mã các loại đất trong hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 415/BTNMT-DKTKDD ghi mã các loại đất hồ sơ địa chính


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 415/BTNMT-ĐKTKĐĐ
V/v ghi mã các loại đất trong hồ sơ địa chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong thời gian Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000; ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 thay cho Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 và Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 ban hành theo Quyết định số720/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 và Quyết định số 719/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn ghi mã (ký hiệu) loại đất trên bản đồ địa chính cơ sở, trên bản đồ địa chính, trong sổ Mục kê đất đai, sổ Địa chính, sổ Theo dõi biến động đất đai như sau:

1 - Mã (ký hiệu) loại đất của từng thửa đất ghi trên bản đồ địa chính cơ sở, trên bản đồ địa chính, trong sổ Mục kê đất đai, trong sổ Theo dõi biến động đất đai: theo quy định mã (ký hiệu) loại đất ở cột thứ 3 Biểu 01-TKĐĐ, Biểu 02-TKĐĐ; đất chưa sử dụng, đất có mặt nước ven biển (quan sát) trong Biểu 03-TKĐĐ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2 – Mã (ký hiệu) loại đất của từng thửa ghi trong sổ Địa chính: theo quy định mã (ký hiệu) loại đất ở cột thứ 3 Biểu 02-TKĐĐ, Biểu 03 TKĐĐ (trừ đất phi nông nghiệp) ban hành kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3 - Để bảo đảm sự thống nhất thể hiện mã (ký hiệu) loại đất của từng thửa đất ghi trên bản đồ địa chính cơ sở, trên bản đồ địa chính, trong sở Mục kê đất đai trong từng đơn vị hành chính cấp xã, quy định như sau:

a) Đối với các đơn vị hành chính cấp xã đang triển khai mà mã (ký hiệu) loại đất của từng thửa đất ghi trên bản đồ địa chính cơ sở, trên bản đồ địa chính, trong sổ Mục kê đất đai đã ghi theo Quy định tại Công văn số 4857/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 06 tháng 11 năm 20006 về ghi mã loại đất trong hồ sơ địa chính thì tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Công văn số 4857/BTNMT-ĐKTKĐĐ  ngày 06 tháng 11 năm 2006  về ghi mã loại đất trong hồ sơ địa chính thì tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Công văn số 4857/BTNMT-ĐKTKĐĐ nói trên.

b) Đối với các đơn vị hành chính cấp xã đã có thiết kế kỹ thuật – dự toán được duyệt nhưng chưa triển khai việc đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính; mới bắt đầu triển khai việc đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính nhưng chưa vẽ bản đồ địa chính cơ sở, chưa vẽ bản đồ địa chính hoặc đang chuẩn bị lập thiết kế kỹ thuật – dự toán để triển khai đều phải thực hiện theo quy định tại Điểm 1, 2 Công văn này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai) để nghiên cứu, Điều chỉnh kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu văn thư, ĐKTKĐĐ

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thế Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 415/BTNMT-DKTKDD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu415/BTNMT-DKTKDD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 415/BTNMT-DKTKDD

Lược đồ Công văn 415/BTNMT-DKTKDD ghi mã các loại đất hồ sơ địa chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 415/BTNMT-DKTKDD ghi mã các loại đất hồ sơ địa chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu415/BTNMT-DKTKDD
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Thế Ngọc
        Ngày ban hành24/10/2007
        Ngày hiệu lực24/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 415/BTNMT-DKTKDD ghi mã các loại đất hồ sơ địa chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 415/BTNMT-DKTKDD ghi mã các loại đất hồ sơ địa chính

           • 24/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực