Công văn 416/TĐC-THPC

Công văn số 416/TĐC-THPC ngày 23/04/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước của Trung tâm Giám định Kỹ thuật Công nghệ và Hàng hoá

Nội dung toàn văn Công văn 416/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 416/TĐC-THPC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2002

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 20/1999/NĐ-CP">45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Sau khi kiểm tra các điều kiện được quy định, Tổng ục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo:

1. Xác nhận Trung tâm Giám định Kỹ thuật Công nghệ và Hàng hóa (ICT). (Địa chỉ: Số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 8216 722 - Fax: 08 8216 721) đủ điều kiện giám định hàng hóa phục vụ quản lý Nhà nước trong phạm vi được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo.

2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cầu giám định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Trung tâm thực hiện kiểm tra hàng hóa theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hàng hóa trước pháp luật.

4. Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Hữu Thiện

 

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI GIÁM ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Giấy xác nhận số 416/TĐC-THPC ngày 23/4/2002 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT

Hàng hóa

Chương (HS)

Mã số nhóm hàng hóa

Phạm vi giám định

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Sắt và thép

72

7201, 7229

Chất lượng, định danh, công dụng

2.

Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép

73

7301, 7326

-nt-

3.

Đồng và các sản phẩm bằng đồng

74

7401, 7419

-nt-

4.

Máy móc, thiết bị điện và các  bộ phận của chúng;...

85

8501, 8502, 8504, 8536

-nt-

5.

Dụng cụ máy móc quang học, nhiếp ảnh...

90

9009

Chất lượng, công dụng

6.

Muối, lưu huỳnh, đất và đá, thạch cao, vôi và xi măng

25

2507

Định danh, công dụng, thành phần

7.

Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng;...

27

2710, 2711

Chất lượng, định danh, công dụng, khối lượng

8.

Hóa chất vô cơ, các hợp chất vô cơ...

28

2806 ¸ 2836

Định danh, công dụng, thành phần

9.

Hóa chất hữu cơ

29

2906 ¸ 2935

Định danh, công dụng, thành phần

10.

Ngũ cốc

10

1001 ¸ 1008

Khối lượng (phương pháp cân và phương pháp mớn nước)

11.

Hoạt và quả có dầu; các loại quả, hạt khác;...

12

1214.90

Khối lượng (phương pháp cân)

12.

Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật;...

15

1504.10.00, 1504.20.00, 1507 ¸ 1515, 1517, 1518

Khối lượng (phương pháp cân và phương pháp mớn nước)

13.

Phân bón

31

3102 ¸ 3105

Khối lượng (phương pháp cân)

Ghi chú: Hàng hóa tương ứng với “Mã số nhóm hàng hóa” được nêu tại cột 4 là hàng hóa được giám định phục vụ quản lý Nhà nước với phạm vi nêu tại cột 5 theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 416/TĐC-THPC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 416/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/04/2002
Ngày hiệu lực 23/04/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 416/TĐC-THPC

Lược đồ Công văn 416/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 416/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 416/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
Người ký ***, Nguyễn Hữu Thiện
Ngày ban hành 23/04/2002
Ngày hiệu lực 23/04/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 416/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 416/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý Nhà nước

  • 23/04/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/04/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực