Công văn 4161/TCT-KK

Công văn 4161/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4161/TCT-KK 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4161/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 58082/CT-KK&KTT ngày 20/08/2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc bù trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư tại:

- Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng.

- Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị đã kê khai thuế GTGT đầu vào dùng cho dự án đầu tư trên tờ khai 02/GTGT và có đề nghị kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT của dự án đầu tư sang tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu 01/GTGT) thì Công ty kê khai số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng s thuế GTGT còn được khu trừ của các kỳ trước” (chỉ tiêu 38) trên tờ khai 01/GTGT và chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ” (chỉ tiêu 31) trên tờ khai 02/GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK3b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn
Thị Thu Hà

 

Thuộc tính Công văn 4161/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4161/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2018
Ngày hiệu lực26/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(01/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4161/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4161/TCT-KK 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4161/TCT-KK 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4161/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành26/10/2018
        Ngày hiệu lực26/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (01/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4161/TCT-KK 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4161/TCT-KK 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư

            • 26/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực