Công văn 4164/TCT-CS

Công văn số 4164/TCT-CS về việc Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4164/TCT-CS Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4164/TCT-CS
V/v Thuế TNDN đối với DN không thực hiện đúng chế độ SSKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh 

Trả lời Công văn số 488/CT-TTr ngày 24/07/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp ĐTNN không thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2, Mục IV, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các ưu đãi về thuế TNDN nêu tại Mục II, Mục III, Phần này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ Điều kiện được ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai”.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 488/CT-TTr ngày 24/7/2007 và công văn số 564/CT-TTr ngày 21/8/2007, qua quá trình quản lý, kiểm tra Công ty TNHH GloBal G.M Việt Nam (được Ban Quản lý Khu công nghiệp Tây Ninh cấp Giấy phép đầu tư số 31/CP-KCN-TNh ngày 14/1/2003) xây dựng Công ty không thực hiện mở hoặc ghi chép đầy đủ các loại sổ sách kế toán liên tục từ các năm 2003 đến năm 2006 thì Công ty không đủ Điều kiện được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy phép đầu tư số 31/CP-KCN-TNh nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện ấn định số thuế TNDN Công ty phải nộp theo mức thuế suất thuế TNDN là 25% theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, CĐKT;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4164/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4164/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực09/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4164/TCT-CS Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4164/TCT-CS Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4164/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/10/2007
        Ngày hiệu lực09/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4164/TCT-CS Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4164/TCT-CS Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán

           • 09/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực