Công văn 4167/TCT-HT

Công văn số 4167/TCT-HT về việc quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4167/TCT-HT quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4167/TCT-HT
V/v Quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Website Chính phủ
Email: [email protected]

 

Tổng cục Thuế nhận được thư điện tử của công dân Nguyễn Tiểu Long qua Website của Chính phủ hỏi về việc quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Thời Điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời Điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoàn thành dịch vụ hoặc thời Điểm lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH TM SX & XD Liên Minh chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng với kết cấu hạ tầng trên đất, Công ty đã xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng thì phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN tại thời Điểm lập hóa đơn. Vì vậy, Công ty phải quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất trong năm 2007.

* Về thời gian, thủ tục quyết toán thuế:

Theo quy định tại Điểm 3.5 và Điểm 5, Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế thì Công ty phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN (bao gồm cả thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất) chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trong hồ sơ quyết toán thuế phải có phụ lục thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo mẫu số 03-3/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Website Chính phủ được biết và thông tin tới độc giả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4167/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4167/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực09/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4167/TCT-HT quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4167/TCT-HT quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4167/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/10/2007
        Ngày hiệu lực09/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4167/TCT-HT quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4167/TCT-HT quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

           • 09/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực