Công văn 4169/VPCP-TCCB

Công văn số 4169/VPCP-TCCB về việc xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4169/VPCP-TCCB xây dựng NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4169/VPCP-TCCB
V/v xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2006/BNV-TCBC ngày 13 tháng 7 năm 2007 về việc triển khai xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Việc xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần được tiến hành khẩn trương nhưng phải đạt được yêu cầu về chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp nghiên cứu biện pháp tổ chức việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5 tháng 8 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo xin thông báo để Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp biết, thực hiện (kèm theo Công văn này là bản sao Công văn số 2006/BNV-TCBC ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- VPCP: BTCN, các PCN; Website CP; các Vụ, đơn vị: TH, CCHC, XDPL;
- Lưu: VT, TCCB (05).Hào 65b

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4169/VPCP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4169/VPCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực26/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4169/VPCP-TCCB

Lược đồ Công văn 4169/VPCP-TCCB xây dựng NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4169/VPCP-TCCB xây dựng NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4169/VPCP-TCCB
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực26/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4169/VPCP-TCCB xây dựng NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4169/VPCP-TCCB xây dựng NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ

              • 26/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực