Công văn 4170/TCT-CS

Công văn 4170/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4170/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4170/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 654/CT-TTr ngày 19/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chi phí thuê nhãn hiệu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: “16. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.”

- Khoản 1 Điều 121, Điều 141, 142, 143 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định:

“Điều 121. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

1. …Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.”.

“Điều 141. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).”

“Điều 142. Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp …

2. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

3. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

4. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu....”.

“Điều 143. Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây:

1. Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;

2. Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;

3. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.”.

- Điểm 1 mục IV phần C quy định về khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; điểm 2.13 mục IV phần C quy định về chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp thuê lại nhãn hiệu của Công ty TNHH MTM Mai Linh Kiên Giang, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại các văn bản quy định về sở hữu trí tuệ, hợp đồng cho thuê nhãn hiệu giữa các Công ty (Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty TNHH tập đoàn Mai linh Tây Nam Bộ, Công ty TMHH MTV Mai Linh Kiên Giang) và tình hình thực tế để xác định đúng quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo quy định. Trường hợp Công ty TNHH Tập đoàn Mai Linh Tây Nam Bộ chứng minh có quyền cho Công ty TNHH MTV Mai Linh Kiên Giang thuê nhãn hiệu Mai Linh của Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh thì Công ty TNHH tập đoàn Mai Linh Tây Nam bộ mới được cho thuê lại nhãn hiệu Mai Linh. Khi đó mới xem xét chi phí mà Công ty TNHH MTV Mai Linh Kiên Giang thuê lại nhãn hiệu được tính vào chi phí được trừ theo quy định tại điểm 2.13 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC, đồng thời Công ty TNHH tập đoàn Mai Linh Tây nam bộ phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ hoạt động cho thuê nhãn hiệu này.

Trường hợp hoạt động giao dịch của các Công ty liên kết nếu có hiện tượng chuyển giá giữa các bên thì Cục Thuế kiểm tra và ấn định số thuế phải nộp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Cần Thơ;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4170/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4170/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2012
Ngày hiệu lực22/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4170/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4170/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4170/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Cường
        Ngày ban hành22/11/2012
        Ngày hiệu lực22/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4170/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4170/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 22/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực