Công văn 4171/BHXH-PC

Công văn 4171/BHXH-PC về tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4171/BHXH-PC tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4171/BHXH-PC
V/v tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Thời gian qua, các đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3 trong Ngành đã có nhiều nỗ lực để đưa công tác quản lý tài chính, kế toán đi vào nền nếp; nhiều biện pháp quản lý được tăng cường; các sai sót được phát hiện đã chấn chỉnh kịp thời, từ đó giúp cho hoạt động tài chính kế toán của Ngành có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, theo báo cáo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và các đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số sai sót, tồn tại, đó là:

- Về chứng từ kế toán: một số chứng từ chi (BHXH, BHYT và chi quản lý bộ máy) chưa đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định và dự toán; còn hiện tượng ký thay, lĩnh hộ tiền thiếu giấy ủy quyền theo quy định.

- Về chi mua sắm tài sản, vật tư văn phòng: còn chưa tuân thủ và đảm bảo đầy đủ các thủ tục trong việc đấu thầu, chào hàng cạnh tranh hoặc chỉ định thầu.

- Về chi phục vụ công tác thu, chi: còn mang tính bình quân, thiếu các tiêu chí đánh giá, phân loại nhằm khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thu, chi để nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí.

Để tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, tồn tại trong thực hiện tại các đơn vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị phải quan tâm, chỉ đạo và triển khai các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính kế toán và các bộ phận có liên quan về những quy định hiện hành của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác tài chính, kế toán như: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn; Chế độ kế toán bảo hiểm xã hội; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, các loại tài sản, nhà đất, các dự án đầu tư.

2. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ của đơn vị dự toán cấp trên đối với đơn vị dự toán cấp dưới và trong nội bộ mỗi đơn vị theo định kỳ, đột xuất; các thiếu sót được phát hiện phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan, xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

3. Đơn vị dự toán các cấp, các cá nhân được giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng các quy định về chứng từ kế toán, đảm bảo chứng từ kế toán phải chặt chẽ, hợp lệ, đúng quy định tại Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành. Quản lý, sử dụng, mua sắm trang bị, điều chuyển, thanh lý các tài sản phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Thực hiện chi hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ thu, chi BHXH, BHYT phải căn cứ vào kết quả công tác. Xây dựng các tiêu chí để đánh giá chất lượng khi thực hiện công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thu, chi BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát và thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng lệ phí chi bảo hiểm xã hội. Khắc phục tình trạng để dư nguồn lệ phí chi bảo hiểm xã hội qua các năm.

5. Đảm bảo các thủ tục theo đúng quy định khi thực hiện giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, xét duyệt chi bảo hiểm y tế và thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khắc phục tình trạng ký thay, lĩnh hộ tiền chế độ thiếu giấy ủy quyền.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQL (để báo cáo);
- TGĐ (để báo cáo);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam;
-Lưu VT, BC (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4171/BHXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4171/BHXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2009
Ngày hiệu lực13/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4171/BHXH-PC tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4171/BHXH-PC tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4171/BHXH-PC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành13/11/2009
        Ngày hiệu lực13/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4171/BHXH-PC tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4171/BHXH-PC tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán

             • 13/11/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/11/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực