Công văn 4174/VPCP-TH

Công văn số 4174/VPCP-TH về việc phiên họp Chính phủ tháng 6/2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4174/VPCP-TH phiên họp Chính phủ tháng 6/2009


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4174/VPCP-TH
V/v phiên họp CP tháng 6/2009

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Chánh Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2009 vào hai ngày 6 - 7 tháng 7 năm 2009.

Tại phiên họp này Chính phủ mời lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giám đốc một số các Sở, ban ngành trực thuộc tham dự họp (trực tuyến) phần về đánh giá kiểm điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Xin trân trọng thông báo để các đồng chí biết, báo cáo Lãnh đạo Bộ, cơ quan bố trí thời gian dự họp. Giấy mời họp chính thức sẽ gửi sau.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN, các PCN (để báo cáo);
- Trợ lý TTg, Thư ký các PTTg;
- Vụ TH, Văn phòng TW Đảng (để phối hợp);
- Các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, ĐP, PL, KNTN, TKBT, TCCV, QHQT, TTĐT; TTTH, Cục QT.
- Lưu: VT, TH (4).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP
Đinh Hữu Phí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4174/VPCP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4174/VPCP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2009
Ngày hiệu lực19/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4174/VPCP-TH phiên họp Chính phủ tháng 6/2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4174/VPCP-TH phiên họp Chính phủ tháng 6/2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4174/VPCP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐinh Hữu Phí
        Ngày ban hành19/06/2009
        Ngày hiệu lực19/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4174/VPCP-TH phiên họp Chính phủ tháng 6/2009

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4174/VPCP-TH phiên họp Chính phủ tháng 6/2009

              • 19/06/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/06/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực