Công văn 4175/BGDĐT-KHTC

Công văn 4175/BGDĐT-KHTC hướng dẫn điều chỉnh mức chi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4175/BGDĐT-KHTC hướng dẫn điều chỉnh mức chi kỳ thi tốt nghiệp


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4175/BGDĐT-KHTC
V/v: hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh, bổ sung mức chi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 7179/BTC-HCSN ngày 21/5/2009 về việc điều chỉnh bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT của Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

1. Mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các uỷ viên, thư ký Hội đồng coi thi, Ban coi thi, Hội đồng chấm thi: Điều chỉnh từ mức tối đa theo quy định tại Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 là 70.000 đồng/người/ngày lên mức tối đa là 90.000đồng/người/ngày.

2. Phụ cấp trách nhiệm cho Ban công tác cụm trường:

Bổ sung mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các Ban công tác cụm trường được thành lập theo quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, cụ thể:

- Trưởng ban: tối đa 120.000đồng/người/ngày.

- Phó trưởng ban: tối đa 100.000đồng/người /ngày.

- Uỷ viên, thư ký: tối đa 90.000đồng/người/ngày.

Các mức chi nêu trên là mức chi tối đa. Các địa phương căn cứ vào thời gian và khối lượng công việc của từng cụm trường và khả năng cân đối của ngân sách địa phương để tự quy định mức chi cụ thể cho phù hợp với từng Ban công tác cụm trường tại địa phương.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, trường hợp cán bộ giữ nhiều chức vụ hoặc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

3. Chấm bài thi tự luận thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông mức chi là: 6.000đồng/1 bài thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán gửi Sở Tài chính để được cấp phát và thanh toán theo hướng dẫn trên đây.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4175/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4175/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2009
Ngày hiệu lực21/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4175/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 4175/BGDĐT-KHTC hướng dẫn điều chỉnh mức chi kỳ thi tốt nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4175/BGDĐT-KHTC hướng dẫn điều chỉnh mức chi kỳ thi tốt nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4175/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBành Tiến Long
        Ngày ban hành21/05/2009
        Ngày hiệu lực21/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4175/BGDĐT-KHTC hướng dẫn điều chỉnh mức chi kỳ thi tốt nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4175/BGDĐT-KHTC hướng dẫn điều chỉnh mức chi kỳ thi tốt nghiệp

           • 21/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực