Công văn 4175/TCT-KK

Công văn 4175/TCT-KK năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4175/TCT-KK 2021 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4175/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2681/CTBTR-KK ngày 11/10/2021 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre vướng mắc về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 31/2012/QH12) về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khu đxuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

- Căn cứ quy định tại Điểm 4, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo...”

- Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khu trừ vào tháng, quý tiếp theo...”

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Bao Bì WALLY Việt Nam (MST 1301011053) liên quan đến kỳ đề nghị hoàn từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, trong đó: Kỳ kê khai thuế GTGT tháng 7/2021, tháng 8/2021 có phát sinh doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa khấu trừ hết nếu nhỏ hơn 300 triệu đồng thì Công ty không đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định nêu trên. Đối với số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào tại kỳ kê khai tháng 9/2021 mà không phát sinh doanh thu xuất khẩu thì không được hoàn thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra, xác định chính xác số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đủ điều kiện hoàn thuế để giải quyết theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4175/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4175/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2021
Ngày hiệu lực01/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(03/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4175/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4175/TCT-KK 2021 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4175/TCT-KK 2021 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4175/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Thị Duyên Hải
        Ngày ban hành01/11/2021
        Ngày hiệu lực01/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (03/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4175/TCT-KK 2021 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4175/TCT-KK 2021 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

              • 01/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực