Công văn 418/TTg-QHQT

Công văn số 418/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển năng lượng tái tạo" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 418/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển năng lượng tái tạo" do WB tài trợ.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 418/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển năng lượng tái tạo" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 28/BKH-KTĐN ngày 02 tháng 01 năm 2008), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 1363/BCT-NL ngày 20 tháng 02 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển năng lượng tái tạo" với tổng kinh phí là 273,45 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) là 152 triệu USD.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công Thương cần thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 118/TTg-QHQT ngày 22/01/2008; và lưu ý các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1532/BKH-KTĐN ngày 07/3/2008, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 1022/CV-EVN-KH ngày 07/3/2008 và văn bản số 4284/CV-EVN-KH ngày 15/8/2007.

3. Bộ Công Thương hoàn thiện Khung chính sách đền bù, tái định cư; Kế hoạch tái định cư; Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan liên quan, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng; Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, KTTH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 418/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu418/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 418/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 418/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển năng lượng tái tạo" do WB tài trợ.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 418/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển năng lượng tái tạo" do WB tài trợ.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu418/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành21/03/2008
        Ngày hiệu lực21/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 418/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển năng lượng tái tạo" do WB tài trợ.

              Lịch sử hiệu lực Công văn 418/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển năng lượng tái tạo" do WB tài trợ.

              • 21/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực