Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 báo cáo công tác thực hiện Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV 2014 báo cáo thực hiện 35/2011/TT-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4180/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo công tác thực hiện Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý học bổng ngoài ngân sách cho học sinh, sinh viên theo Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện chương trình công tác năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả triển khai Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT giai đoạn 2012-2014 nhằm chỉ đạo công tác quản lý học bổng ngoài ngân sách trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Các sở giáo dục và đào tạo báo cáo số học sinh tại các cơ sở giáo dục trực thuộc; các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp báo cáo số học sinh, sinh viên của trường đã được nhận học bổng tài trợ ngoài ngân sách từ năm 2012 đến nay theo mẫu báo cáo gửi kèm.

2. Theo trách nhiệm được quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT, các đơn vị báo cáo việc triển khai công tác này giai đoạn 2012-2014; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và ý kiến đề xuất.

Báo cáo được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua thư điện tử trước ngày 15/9/2014 theo địa chỉ [email protected] và bằng văn bản trước ngày 25/9/2014 theo địa chỉ Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Hà Minh, điện thoại: 0945.119.888.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Đơn vị: .............................................

MẪU BÁO CÁO SỐ HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG TÀI TRỢ

(Kèm theo công văn số: 4180/BGDĐT-CTHSSV ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Năm

Tên học bổng

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân tài trợ

Tiêu chuẩn HSSV được nhận

Số suất

Trị giá một suất

 

Đặc điểm học bổng

(Tiếp nhận trực tiếp hay thông qua đơn vị quản lý cấp trên; trao 1 lần, hàng năm, cả khoá học,)

Các yêu cầu khác của nhà tài trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày tháng năm 2014

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4180/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV 2014 báo cáo thực hiện 35/2011/TT-BGDĐT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV 2014 báo cáo thực hiện 35/2011/TT-BGDĐT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4180/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV 2014 báo cáo thực hiện 35/2011/TT-BGDĐT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV 2014 báo cáo thực hiện 35/2011/TT-BGDĐT

             • 07/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực