Công văn 4180/UBND-VX

Công văn 4180/UBND-VX năm 2014 về tuyển dụng viên chức chưa có hộ khẩu thường trú (có KT3) tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 4180/UBND-VX 2014 tuyển dụng viên chức chưa có hộ khẩu thường trú KT3 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4180/UBND-VX
Về tuyển dụng viên chức chưa có hộ khẩu thường trú (có KT3) tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 716/TTr-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2014 về tuyển dụng viên chức chưa có hộ khẩu thường trú (có KT3) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Khi tổ chức tuyển dụng viên chức, Thủ trưởng các Sở-ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải ban hành thông báo tuyển dụng và công khai thông báo tuyển dụng trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố ít nhất 03 lần liên tiếp, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) và niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập. Các Sở-ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện gửi một bản thông báo tuyển dụng về Sở Nội vụ để theo dõi như quy định tại Điều 12 Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Để việc công khai thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố được thống nhất, các đơn vị lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng sau để công khai thông báo tuyển dụng: báo viết (báo Sài Gòn Giải phóng, báo Người Lao động, báo Tuổi trẻ), báo nói (Đài tiếng nói nhân dân Thành phố), báo hình (Đài truyền hình Thành phố). Ngoài các báo nói trên, đơn vị có thể lựa chọn đăng thêm thông báo tuyển dụng trên các báo khác theo nhu cầu.

2. Trường hợp các đơn vị đã thông báo tuyển dụng công khai đúng theo quy định nêu trên, nhưng không tuyển đủ chỉ tiêu viên chức có hộ khẩu Thành phố thì có văn bản gửi Sở Nội vụ, đề nghị được mở rộng đối tượng tuyển dụng viên chức đối với người chưa có hộ khẩu (có KT3) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở văn bản đề nghị của các đơn vị, giao Sở Nội vụ nghiên cứu, có văn bản thỏa thuận với các đơn vị về mở rộng đối tượng tuyển dụng viên chức đối với người chưa có hộ khẩu (có KT3) tại Thành phố Hồ Chí Minh để các đơn vị có cơ sở tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Sở Nội vụ tổng hợp, có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Giao Sở Nội vụ tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng viên chức; thẩm định, thỏa thuận kế hoạch tuyển dụng; thẩm định, thỏa thuận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp tại Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4180/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4180/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4180/UBND-VX

Lược đồ Công văn 4180/UBND-VX 2014 tuyển dụng viên chức chưa có hộ khẩu thường trú KT3 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4180/UBND-VX 2014 tuyển dụng viên chức chưa có hộ khẩu thường trú KT3 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4180/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4180/UBND-VX 2014 tuyển dụng viên chức chưa có hộ khẩu thường trú KT3 Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4180/UBND-VX 2014 tuyển dụng viên chức chưa có hộ khẩu thường trú KT3 Hồ Chí Minh

             • 25/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực