Công văn 4181/BGDĐT-KHTC

Công văn 4181/BGDĐT-KHTC rà soát, báo cáo dự toán kinh phí thực hiện đào tạo Lưu học sinh Lào, Campuchia năm 2013 và dự toán năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4181/BGDĐT-KHTC 2013 dự toán kinh phí đào tạo Lưu học sinh Lào


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4181/BGDĐT-KHTC
V/v: Rà soát, báo cáo dự toán kinh phí thực hiện đào tạo LHS Lào, Campuchia năm 2013 và dự toán năm 2014

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có đào tạo Lưu học sinh Lào, Campuchia

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 564/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2013 giao dự toán chi đào tạo Lưu học sinh Lào, Campuchia (LHS) đợt I/ năm 2013 cho các đơn vị thực hiện, để có cơ sở rà soát nhu cầu kinh phí năm 2013 và lập dự toán ngân sách năm 2014, đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

1. Rà soát và lập báo cáo dự toán kinh phí thực hiện đào tạo LHS Lào, Campuchia năm 2013: Căn cứ vào số LHS thực tế có mặt các tháng trong năm 2013, số LHS tốt nghiệp ra trường về nước, số LHS tuyển mới theo các Quyết định tiếp nhận của Bộ và định mức chi tại Thông tư 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo cho LHS lào và Campuchia diện Hiệp định học tập tại Việt Nam để lập báo cáo dự toán kinh phí thực hiện đào tạo LHS Lào, Campuchia năm 2013 kèm theo danh LHS có mặt chi tiết theo mẫu biểu 01; 02 đính kèm theo công văn này.

2. Lập dự toán chi đào tạo năm 2014 trên cơ sở số LHS có mặt, dự kiến ra trường, chi tiết theo diện Hiệp định, quỹ học bổng CLMV như mẫu đính kèm.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về số lượng LHS, dự toán kinh phí trong báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ kế hoạch – Tài chính) trước ngày 10/7/2013 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao bổ sung kinh phí năm 2013 và tổng hợp dự toán ngân sách năm 2014 (bản mềm gửi về địa chỉ [email protected])./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT.Trần Quang Quý (để b/cáo);
- Cục ĐTVNN (để biêt);
- Lưu VP, KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4181/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4181/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2013
Ngày hiệu lực20/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4181/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 4181/BGDĐT-KHTC 2013 dự toán kinh phí đào tạo Lưu học sinh Lào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4181/BGDĐT-KHTC 2013 dự toán kinh phí đào tạo Lưu học sinh Lào
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4181/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Ngọc Vũ
        Ngày ban hành20/06/2013
        Ngày hiệu lực20/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4181/BGDĐT-KHTC 2013 dự toán kinh phí đào tạo Lưu học sinh Lào

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4181/BGDĐT-KHTC 2013 dự toán kinh phí đào tạo Lưu học sinh Lào

             • 20/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực