Công văn 4181/TCT-DNL

Công văn 4181/TCT-DNL về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty xi măng Nghi Sơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4181/TCT-DNL về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty xi mă


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4181/TCT-DNL
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty xi măng Nghi Sơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 2100/CT-KT1 ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Cục Thuế Thanh Hóa về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty xi măng Nghi Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Phần I Thông tư số 08/2007/TT-BTC ngày 30/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì: Các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh mới trong KKT Nghi Sơn được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm kế tiếp. Chế độ tài chính nêu trên chỉ áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh được tiến hành trên địa bàn KKT Nghi Sơn. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn KKT Nghi Sơn và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn KKT Nghi Sơn làm căn cứ xác định chế độ tài chính được áp dụng.

Căn cứ các quy định nêu trên thì các hoạt động, sản xuất kinh doanh không tiến hành trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn thì không được hưởng ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 08/2007/TT-BTC.

Hoạt động mua sản phẩm xi măng từ Công ty xi măng Nghi Sơn sau đó tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động mua xi măng rời từ Công ty xi măng Nghi Sơn về gia công (đóng bao) sau đó tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh của Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động được tiến hành ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn vì: Công ty xi măng Nghi Sơn viết hóa đơn Giá trị gia tăng cho Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh theo hóa đơn Giá trị gia tăng đăng ký sử dụng tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và khai thuế Giá trị gia tăng đầu ra tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hóa đơn Giá trị gia tăng này để khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Khi bán xi măng, Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh viết hóa đơn Giá trị gia tăng đăng ký sử dụng tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho khách hàng.

Do vậy, thu nhập của Chi nhánh Công ty xi măng Nghi Sơn tại TP Hồ Chí Minh có được từ hoạt động mua sản phẩm xi măng từ Công ty xi măng Nghi Sơn sau đó tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động mua xi măng rời từ Công ty xi măng Nghi Sơn về gia công (đóng bao) sau đó tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh không được hưởng ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 08/2007/TT-BTC vì đây là hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiến hành ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4181/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4181/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2011
Ngày hiệu lực21/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4181/TCT-DNL về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty xi mă


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4181/TCT-DNL về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty xi mă
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4181/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành21/11/2011
        Ngày hiệu lực21/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4181/TCT-DNL về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty xi mă

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4181/TCT-DNL về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty xi mă

             • 21/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực