Công văn 4182/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4182/LĐTBXH-LĐTL về việc xác định thời hiệu khiếu nại chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4182/LĐTBXH-LĐTL xác định thời hiệu khiếu nại chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4182/LĐTBXH-LĐTL
V/v xác định thời hiệu khiếu nại chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Phước

Trả lời công văn số 689/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 03/8/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo Điều 9 Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định lao động hoặc biết được có hành vi lao động. Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trên cơ sở diễn biến cụ thể của vụ việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Phước hướng dẫn ông Thành và Công ty cao su Lộc Ninh xem xét thỏa thuận về thời hiệu giải quyết. Nếu hai bên không thống nhất được thời hiệu thì Sở hướng dẫn để các bên đề nghị Tòa án Lao động giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Sở thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huân (để báo cáo);
- Ông Đinh Khắc Thành;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG  
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4182/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4182/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2009
Ngày hiệu lực04/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4182/LĐTBXH-LĐTL xác định thời hiệu khiếu nại chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4182/LĐTBXH-LĐTL xác định thời hiệu khiếu nại chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4182/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành04/11/2009
        Ngày hiệu lực04/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4182/LĐTBXH-LĐTL xác định thời hiệu khiếu nại chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4182/LĐTBXH-LĐTL xác định thời hiệu khiếu nại chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật

             • 04/11/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/11/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực