Công văn 4186/VPCP-KTTH

Công văn số 4186/VPCP-KTTH về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4186/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4186/VPCP-KTTH
V/v đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 2634/UBND-ĐTQH ngày 14 tháng 6 năm 2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 8606/BTC-ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4799/BKH-KTĐP & LT ngày 09 tháng 7 năm 2007 và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4184/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2007 về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu theo khả năng cân đối của ngân sách trung ương hàng năm cho tỉnh Bình Thuận xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quản lý đầu tư, xây dựng công trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4186/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4186/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4186/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 4186/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4186/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4186/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực27/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4186/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4186/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

              • 27/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực