Công văn 4187/UBND-ĐT

Công văn 4187/UBND-ĐT năm 2019 điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 4187/UBND-ĐT 2019 thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở công trình Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4187/UBND-ĐT
Về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Xét báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 12046/SXD-KTXD ngày 26 tháng 9 năm 2019 về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Sở, ngành tham dự tại cuộc họp ngày 08 tháng 10 năm 2019 về giải quyết khó khăn, vướng mắc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương thực hiện theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 12046/SXD-KTXD nêu trên về sử dụng chỉ số giá xây dựng do Thành phố công bố hàng năm để quy đổi giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố tại thời điểm tính toán. Giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình quy đổi được áp dụng từ ngày thành phố công bố Chỉ số giá xây dựng năm trước cho đến thời điểm Thành phố công bố chỉ số giá xây dựng năm sau liền kề.

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng ĐT, DA, KT, NCPC;
- Lưu: VT, (ĐT-Anh) HI.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4187/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4187/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4187/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 4187/UBND-ĐT 2019 thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở công trình Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4187/UBND-ĐT 2019 thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở công trình Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4187/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Văn Hoan
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4187/UBND-ĐT 2019 thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở công trình Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4187/UBND-ĐT 2019 thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở công trình Hồ Chí Minh

             • 10/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực