Công văn 41872/CT-HTr

Công văn 41872/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 41872/CT-HTr chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41872/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba (Việt Nam)
(Địa chỉ: Tầng 16 tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội;
MST: 0102241269)

Trả lời công văn số 20052016-1/TSDV ngày 23/05/2016 của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba (Việt Nam) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

+ Tại khoản 4 Điều 4 quy định về đối tượng đóng kinh phí công đoàn

“Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư”.

+ Tại Điều 5 quy định về đối tượng đóng kinh phí công đoàn

“Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương m căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tng mức tin lương của những người lao động thuộc đi tượng phải đóng bảo him xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

+ Tại khoản 3 Điều 7 quy định về đối tượng đóng kinh phí công đoàn

“Điều 7. Nguồn đóng kinh phí công đoàn

3. Đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ”.

- Căn cứ khoản 5a Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định chung về khai thuế, tính thuế.

“Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai b sung h sơ khai thuế.

Đi với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai b sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp s liệu khai b sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp h sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hquyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cn xác định lại s thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tin chậm nộp (nếu ).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bt cứ ngày m việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của ln tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan thm quyn đã ban hành kết luận, quyết định xử về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai b sung, điu chỉnh...”

- Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điu này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.10. Phần trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động vượt mức quy định; phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động vượt mức quy định”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty trích nộp kinh phí công đoàn được tính từ quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội thì khoản chi đó được xác định vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của B Tài chính.

Trường hợp, năm tài chính 2015 Công ty nộp kinh phí công đoàn cho năm 2013 và năm 2014 thì Công ty phải lập tờ khai điều chỉnh cho các năm 2013 và 2014 theo hướng dẫn tại khoản 5a Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 41872/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu41872/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2016
Ngày hiệu lực22/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 41872/CT-HTr chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 41872/CT-HTr chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu41872/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành22/06/2016
        Ngày hiệu lực22/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 41872/CT-HTr chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 41872/CT-HTr chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016

           • 22/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực