Công văn 41873/CT-HTr

Công văn 41873/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế ưu đãi thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 41873/CT-HTr chính sách thuế ưu đãi thuế Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41873/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Point Technology Vina
(Đ/c: Lô 43-D2, KCN Quang Minh, TT Chi Đông, H. Mê Linh, TP Hà Nội
MST: 0106890948)

Trả lời công văn số Pointech001 ngày 27/05/2016 của Công ty TNHH Point Technology Vina (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 6: Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% s thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư s 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhp của doanh nghiệp từ thc hiện d án đầu tư mới ti Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên đa bàn có điều kin - kinh tế xã hi thun lợi).

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này các qun ni thành của đô th loại đc bit, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có)”.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty lần đầu ngày 29/6/2015 và thay đổi lần thứ 1 ngày 2/2/2016:

+ Địa bàn đầu tư: KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

+ Ngành nghề kinh doanh: sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị..., thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu phân phối bán lẻ.

Căn cứ các quy định trên và tài liệu Công ty gửi kèm: Công ty được hưởng ưu đãi thuế theo trường hợp miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Point Technology Vina được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 41873/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu41873/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2016
Ngày hiệu lực22/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 41873/CT-HTr chính sách thuế ưu đãi thuế Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 41873/CT-HTr chính sách thuế ưu đãi thuế Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu41873/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành22/06/2016
        Ngày hiệu lực22/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 41873/CT-HTr chính sách thuế ưu đãi thuế Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 41873/CT-HTr chính sách thuế ưu đãi thuế Hà Nội 2016

           • 22/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực