Công văn 4188/VPCP-CN

Công văn số 4188/VPCP-CN về việc cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4188/VPCP-CN cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4188/VPCP-CN
V/v cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (công văn số 2450/UBND-KT ngày 30 tháng 5 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Thương mại (công văn số 3562/BTM-XNK ngày 20 tháng 6 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1647/BNN-KL ngày 19 tháng 6 năm 2007) về việc cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Thương mại căn cứ vào thẩm quyền được giao để xử lý việc nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thương mại, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3).Lĩnh. 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4188/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4188/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4188/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 4188/VPCP-CN cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4188/VPCP-CN cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4188/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực27/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4188/VPCP-CN cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4188/VPCP-CN cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia

              • 27/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực