Công văn 4189/TCHQ-TCCB

Công văn số 4189/TCHQ-TCCB về nhiệm vụ giám sát, quản lý về hải quan tại cảng Phú Quý do Tổng cục Hải quan ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 4189/TCHQ-TCCB nhiệm vụ giám sát, quản lý hải quan tại cảng Phú Quý


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4189/TCHQ-TCCB

V/v: Nhiệm vụ giám sát, quản lý về hải quan tại cảng Phú Quý.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:     Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 581/HQĐN-TCCB ngày 24/4/2007 và công văn số 736/HQĐN-TC ngày 23/5/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh tại cảng biển Phú Quý tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về việc giao nhiệm vụ giám sát, quản lý về hải quan tại càng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận:

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ các văn bản sau:

- Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan;

- Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/2/2003 của Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

- Quyết định số 415/TCHQ/QĐ/TCCB ngày 06/3/2003 của Tổng cục Hải quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2006 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

Để giao nhiệm vụ giám sát, quản lý về hải quan tại cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận thực hiện;

2. Về tổ chức, bộ máy của Hải quan tại cảng Phú Quý và Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận:

Trước mắt, do công việc tại cảng Phú Quý chưa có nhiều, Tổng cục đồng ý để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tổ chức mốt Tổ công tác trực thuộc Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận để thực hiện nhiệm vụ giám sát, quản lý về hải quan tại cảng Phú Quý.

Khi công việc tại Cảng Phú Quý đã ổn định, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào biên chế và công việc thực tế, nếu thấy cần thiết phải hình thành tổ chức mới (Chi cục hoặc Đội), thì có tờ trình báo cáo Tổng cục;

Nhận được công văn này, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc gì, kịp thời phản ánh về Tổng cục./.                                                                  

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công ty TNHH Thương mại

Khánh Hòa (để trả lời thư của của công ty);

- Tổ tiếp nhận ý kiến (Cục CNTT-TKHQ);

- Lưu VT, TCCB (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Văn Tạo

                                                                                                               

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4189/TCHQ-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4189/TCHQ-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4189/TCHQ-TCCB

Lược đồ Công văn 4189/TCHQ-TCCB nhiệm vụ giám sát, quản lý hải quan tại cảng Phú Quý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4189/TCHQ-TCCB nhiệm vụ giám sát, quản lý hải quan tại cảng Phú Quý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4189/TCHQ-TCCB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Văn Tạo
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4189/TCHQ-TCCB nhiệm vụ giám sát, quản lý hải quan tại cảng Phú Quý

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4189/TCHQ-TCCB nhiệm vụ giám sát, quản lý hải quan tại cảng Phú Quý

           • 25/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực