Công văn 419/BKHCN-TĐC

Công văn 419/BKHCN-TĐC năm 2018 về lộ trình chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 419/BKHCN-TĐC 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/BKHCN-TĐC
V/v lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lộ trình việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như sau:

1. Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành, địa phương cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30/6/2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đcác Bộ, ngành, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (đ
p/h);
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 419/BKHCN-TĐC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu419/BKHCN-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2018
Ngày hiệu lực21/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 419/BKHCN-TĐC

Lược đồ Công văn 419/BKHCN-TĐC 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 419/BKHCN-TĐC 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu419/BKHCN-TĐC
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành21/02/2018
        Ngày hiệu lực21/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 419/BKHCN-TĐC 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 419/BKHCN-TĐC 2018 lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

             • 21/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực