Công văn 4192/TCT-CS

Công văn số 4192/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4192/TCT-CS khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 4192/TCT-CS
V/v: khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền thuê đất phải nộp

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Thủy điện 5.

Trả lời công văn số 1732/CV-ATĐ5-P4 ngày 10/5/2007 của Ban Quản lý dự án Thủy điện 5 hỏi về việc khẩu trừ tiền đền bù thiệt hại về đất vào tiền thuế đất phải nộp của năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có Công văn số 15130/BTC-TCT ngày 30/11/2006 hướng dẫn khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất và đã hướng dẫn: “2. Tổ chức, cá nhân thuê đất đã chi trả tiền bồi thường đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và năm 2005 nộp tiền thuế đất theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành văn bản quy định về tiền Việt Nam hoặc Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liền doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì không được khấu trừ vào tiền thuê đất theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đã chi trả theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của thời gian thuê đất còn lại vào tiền thuê đất phải nộp của thời gian thuê đất còn lại.”

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban Quản lý dự án Thủy điện 5 đã trả tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và năm 2005 nộp tiền thuê đất theo Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì không được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để quý Ban được biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế, QLCS;
- Cục Thuể tỉnh Đắc Lắc;
- Ban PC; HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4192/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4192/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2007
Ngày hiệu lực10/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4192/TCT-CS khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4192/TCT-CS khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4192/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành10/10/2007
        Ngày hiệu lực10/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4192/TCT-CS khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4192/TCT-CS khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp

           • 10/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực