Công văn 4194/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4194/LĐTBXH-LĐTL xếp lương kỹ sư cao cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4194/LĐTBXH-LĐTL xếp lương kỹ sư cao cấp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4194/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương kỹ sư cao cấp

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

Trả lời công văn số 752/TCT-QTNS ngày 09/11/2011 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP về việc xếp lương kỹ sư cao cấp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 12/12/2004 của Chính phủ thì chức danh chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp chỉ sử dụng ở cấp Tổng công ty và tương đương trở lên. Trường hợp Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP sau khi cổ phần hóa nếu đăng ký với cơ quan quản lý lao động địa phương nơi công ty đặt trụ sở chính tiếp tục áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương của công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 12/12/2004 của Chính phủ theo hạng Tổng công ty thì việc nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ vận dụng theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Riêng đối với chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, Tổng công ty gửi quyết định kèm hồ sơ nâng ngạch lương về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để theo dõi, kiểm tra.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP biết và thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG




Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4194/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4194/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực29/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4194/LĐTBXH-LĐTL xếp lương kỹ sư cao cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4194/LĐTBXH-LĐTL xếp lương kỹ sư cao cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4194/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành29/11/2011
        Ngày hiệu lực29/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4194/LĐTBXH-LĐTL xếp lương kỹ sư cao cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4194/LĐTBXH-LĐTL xếp lương kỹ sư cao cấp

           • 29/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực