Công văn 42/TCHQ-GSQL

Công văn 42/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong công tác nghiệp vụ về kinh doanh tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 42/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc trong công tác nghiệp vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc trong công tác nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 3574/HQQN-GSQL ngày 19/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định về kinh doanh tạm nhập, tái xuất:

Ngày 03/01/2018, Tổng cục Hải quan có công văn số 41/TCHQ-GSQL trao đi với Bộ Công Thương vướng mắc quy định về hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Luật Thương mại năm 2005. Trong thời gian chờ ý kiến trả lời của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”. Theo đó, từ ngày 01/01/2018, Luật quản lý ngoại thương 2017 có hiệu lực thi hành thì hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017.

2. Quản lý hải quan đối với phương tiện thô sơ có gắn động cơ qua lại biên giới giao nhận hàng:

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 3574/HQQN-GSQL nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.Tân (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 42/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu42/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 42/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 42/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc trong công tác nghiệp vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 42/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc trong công tác nghiệp vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu42/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 42/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc trong công tác nghiệp vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất

         Lịch sử hiệu lực Công văn 42/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc trong công tác nghiệp vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất

         • 03/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực