Công văn 42/VPCP-NC

Công văn 42/VPCP-NC về khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 42/VPCP-NC khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực giáp ranh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/VPCP-NC
V/v khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 4288/UBND-NN1 ngày 09 tháng 10 năm 2009, Bộ Nội vụ tại văn bản số 3690/BNV-CQĐP ngày 11 tháng 11 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4378/BTNMT-ĐCKS ngày 19 tháng 11 năm 2009, Bộ Công thương tại văn bản số 11440/BCT-CNNg ngày 12 tháng 11 năm 2009 và của UBND tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 1954/UBND-NC ngày 12 tháng 11 năm 2009 về tình trạng khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo đình chỉ ngay mọi hoạt động khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân hai tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên xác định cụ thể mốc giới hành chính giữa hai tỉnh tại khu vực nói trên để làm căn cứ cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và lập lại trật tự pháp luật trong khai thác khoáng sản tại địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3), Thanh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Thuộc tính Công văn 42/VPCP-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu42/VPCP-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2010
Ngày hiệu lực05/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 42/VPCP-NC khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực giáp ranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 42/VPCP-NC khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực giáp ranh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu42/VPCP-NC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành05/01/2010
        Ngày hiệu lực05/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 42/VPCP-NC khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực giáp ranh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 42/VPCP-NC khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực giáp ranh

              • 05/01/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/01/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực