Công văn 4201/BNV-TL

Công văn 4201/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4201/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên c


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4201/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

1. Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH- BTC ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

2. Tại công văn số 7154/VPCP-KGVX ngày 12/10/2011 của Văn phòng Chính phủ về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến: “Cho phép tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất mức 50% mức lương cấp bậc, chức vụ kể từ ngày 01/01/2012 đến ngày 13/12/2016”.

3. Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 15350/BTC-NSNN ngày 14/11/2011, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC nêu trên, mức phụ cấp và thời gian hưởng phụ cấp tại công văn số 7154/VPCP-KGVX ngày 12/10/2011 của Văn phòng Chính phủ để thực hiện chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ để theo dõi.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4201/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4201/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2011
Ngày hiệu lực21/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4201/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên c


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4201/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên c
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4201/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành21/11/2011
        Ngày hiệu lực21/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4201/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên c

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4201/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên c

           • 21/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực