Công văn 4203/CT-TTHT

Công văn 4203/CT-TTHT năm 2015 về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4203 /CT-TTHT
V/v: Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần VLXD Sư Tử Biển
Địa chỉ: số 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, quận 01, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0303352628

 

Trả lời văn thư số 18/04/2015/CV/STB không ghi ngày (Cục Thuế nhận ngày 20/04/2015) của Công ty về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư quy định thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc”.

Trường hợp Công ty theo trình bày có vốn đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài (Australia), trong năm 2012 Công ty có lãi và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ các khoản thuế phát sinh vào NSNN theo quy định pháp luật, nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan Thuế thì khi chuyển cổ tức cho doanh nghiệp nước ngoài, Công ty lập Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính gửi cơ quan Thuế trực tiếp quản lý Công ty theo quy định. Công ty không phải khấu trừ thuế khi chuyển cổ tức cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng Pháp chế
- Phòng KTT 2
- Lưu: (TTHT,VT)
994-3772188/2015-pdhoa

KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản 4203/CT-TTHT
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4203/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2015
Ngày hiệu lực 26/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Download văn bản 4203/CT-TTHT

Lược đồ văn bản

Công văn 4203/CT-TTHT 2015 chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4203/CT-TTHT 2015 chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4203/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 26/05/2015
Ngày hiệu lực 26/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 26/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực