Công văn 4204/BNV-CCVC

Công văn 4204/BNV-CCVC thực hiện quy định về tuyển dụng công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4204/BNV-CCVC tuyển dụng công chức


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4204/BNV-CCVC
V/v thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để bảo đảm công tác tuyển dụng công chức theo đúng các quy định của pháp luật; sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức (sau đây viết tắt là Bộ, ngành, địa phương) thực hiện đúng các quy định của Luật Giáo dục, Luật Cán bộ, công chức và các văn bản khác có liên quan hướng dẫn thi hành việc tuyển dụng công chức. Không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng tốt nghiệp, không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập khi quy định điều kiện đăng ký dự tuyển vào công chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng (để phối hợp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Vụ TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4204/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4204/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4204/BNV-CCVC tuyển dụng công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4204/BNV-CCVC tuyển dụng công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4204/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành22/11/2011
        Ngày hiệu lực22/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4204/BNV-CCVC tuyển dụng công chức

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4204/BNV-CCVC tuyển dụng công chức

             • 22/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực