Công văn 4205/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4205/LĐTBXH-LĐTL về chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4205/LĐTBXH-LĐTL chế độ người lao động khi doanh nghiệp cổ phần


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4205/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 988/SLĐTBXH-LĐVL của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kon Tum về chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì việc giải quyết chính sách lao động dôi dư được thực hiện sau khi có quyết định cổ phần hóa của cơ quan có thẩm quyền và có phương án giải quyết lao động dôi dư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trong thời gian Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Kon Tum chờ cổ phần hóa thì về nguyên tắc người sử dụng lao động và người lao động vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng lao động đã giao kết. Trường hợp gặp khó khăn không bố trí được việc làm, người lao động phải nghỉ việc chờ giải quyết chế độ lao động dôi dư thì Công ty phải có trách nhiệm căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xem xét giải quyết tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội (như hai bên có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động hoặc giải quyết chế độ ngừng việc theo Điều 62 của Bộ luật Lao động; chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc; giải quyết chế độ mất việc làm …). Do trong công văn của quý Sở nêu không rõ về quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động trong thời gian nghỉ chờ việc nên Bộ không đủ căn cứ để trả lời cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4205/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4205/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực29/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4205/LĐTBXH-LĐTL chế độ người lao động khi doanh nghiệp cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4205/LĐTBXH-LĐTL chế độ người lao động khi doanh nghiệp cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4205/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành29/11/2011
        Ngày hiệu lực29/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4205/LĐTBXH-LĐTL chế độ người lao động khi doanh nghiệp cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4205/LĐTBXH-LĐTL chế độ người lao động khi doanh nghiệp cổ phần

           • 29/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực