Công văn 4205/TCHQ-GSQL

Công văn số 4205/TCHQ-GSQL về hủy tờ khai xuất khẩu trước khi có công văn số 3737/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 4205/TCHQ-GSQL hủy tờ khai xuất khẩu trước khi có CV 3737/TCHQ-GSQL


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4205/TCHQ-GSQL

V/v: Hủy tờ khai xuất khẩu trước khi có công văn số 3737/TCHQ-GSQL.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:     Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 1063/HQCT-NV ngày 18/7/2007 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ về hủy tờ khai xuất khẩu trước khi có công văn số 3737/TCHQ-GSQL ngày 6/7/2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các tờ khai xuất khẩu đã đăng ký trước ngày 6/7/2007 nếu đáp ứng các điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 3737/TCHQ-GSQL thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3737/TCHQ-GSQL.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Cục Hải tỉnh Cần Thơ biết, thực hiện./.                                                                

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế (BTC);

- Trang Website Hải quan;

- Lưu VT, GSQL (03b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4205/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4205/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4205/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4205/TCHQ-GSQL hủy tờ khai xuất khẩu trước khi có CV 3737/TCHQ-GSQL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4205/TCHQ-GSQL hủy tờ khai xuất khẩu trước khi có CV 3737/TCHQ-GSQL
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4205/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4205/TCHQ-GSQL hủy tờ khai xuất khẩu trước khi có CV 3737/TCHQ-GSQL

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4205/TCHQ-GSQL hủy tờ khai xuất khẩu trước khi có CV 3737/TCHQ-GSQL

             • 25/07/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/07/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực