Công văn 4206/UBND-KTN

Nội dung toàn văn Công văn 4206/UBND-KTN 2023 tăng cường quản lý nhãn thực phẩm biến đổi gen Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4206/UBND-KTN
V/v tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây;
- Cục Quản lý Thị trường Thành phố.

Thực hiện Văn bản số 8026/BNN-CLPT ngày 06/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường triển khai các nội dung sau:

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện ghi nhãn sản phẩm theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 11 1/2021/NĐ- CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa. Trong đó, đối với thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen phải ghi bằng tiếng Việt cụm từ “thực phẩm biến đổi gen” hoặc “biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng trên nhãn sản phẩm và thông tin cảnh báo. Đối với những sản phẩm có diện tích để ghi nhãn nhỏ hơn 10cm2 thì trên nhãn bắt buộc phải có tên hàng hóa và cụm từ “biến đổi gen”; những nội dung bắt buộc còn lại không thể hiện trên nhãn thì phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa.

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý được phân công, phân cấp có khả năng sử dụng các nguyên liệu, thành phần từ sinh vật biến đổi gen (tập trung vào sản phẩm ngô, đậu tương như: các sản phẩm lên men từ đậu tương, sản phẩm từ đậu tương, sản phẩm từ ngô,…).

- Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về nguồn gốc, đối tượng nguyên liệu vi phạm về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đối gen (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen; Nghị định số 118/2020/NĐ -CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện và báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP(N.M.Quân), KTN, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4206/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4206/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(02/04/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4206/UBND-KTN

Lược đồ Công văn 4206/UBND-KTN 2023 tăng cường quản lý nhãn thực phẩm biến đổi gen Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4206/UBND-KTN 2023 tăng cường quản lý nhãn thực phẩm biến đổi gen Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4206/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Mạnh Quyền
        Ngày ban hành13/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (02/04/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4206/UBND-KTN 2023 tăng cường quản lý nhãn thực phẩm biến đổi gen Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4206/UBND-KTN 2023 tăng cường quản lý nhãn thực phẩm biến đổi gen Hà Nội

              • 13/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực