Công văn 4207/VPCP-KTTH

Công văn 4207/VPCP-KTTH năm 2014 tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4207/VPCP-KTTH 2014 vay trả nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp năm 2013


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4207/VPCP-KTTH
V/v tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2013

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 52/TTr-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2014 về tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 52/TTr-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2014 nêu trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm giám sát, quản lý có hiệu quả hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

b) Giám sát việc thực hiện hạn mức, theo dõi nhu cầu vay nước ngoài có kim ngạch lớn nói riêng và các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp nói chung; chủ động rà soát và thông tin kịp thời cho Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế phê duyệt chủ trương vay, trả nợ nước ngoài và thẩm định khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu phát sinh trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Tờ trình số 52/TTr-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2014)

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: V.I, V.III, QHQT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4207/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4207/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4207/VPCP-KTTH 2014 vay trả nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4207/VPCP-KTTH 2014 vay trả nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4207/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành10/06/2014
        Ngày hiệu lực10/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4207/VPCP-KTTH 2014 vay trả nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp năm 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4207/VPCP-KTTH 2014 vay trả nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp năm 2013

              • 10/06/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/06/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực