Công văn 4207/VPCP-QHQT

Công văn số 4207/VPCP-QHQT về việc danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2010 do Văn phòng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4207/VPCP-QHQT danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2010


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4207/VPCP-QHQT
V/v Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Long An, Sơn La, Lai Châu.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4573/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 6 năm 2007) về Danh mục dự án vận động vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Danh mục dự án vận động vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc xem xét, tài trợ cho các dự án thuộc danh mục nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý, các Vụ CN, VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4207/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4207/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4207/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 4207/VPCP-QHQT danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4207/VPCP-QHQT danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4207/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành30/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4207/VPCP-QHQT danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2010

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4207/VPCP-QHQT danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2010

              • 30/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực