Công văn 4208/VPCP-CN

Công văn 4208/VPCP-CN năm 2018 về tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4208/VPCP-CN 2018 tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4208/VPCP-CN
V/v tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Về đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại văn bản số 150/BC-UBQTGTQG ngày 27 tháng 4 năm 2018 về kế hoạch triển khai Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức buổi công bố Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019 như kế hoạch mà Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng tại văn bản nêu trên. Thời gian tổ chức sau ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: GTVT, GDĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ:
TH, NC, KGVX, QHQT;
-
Lưu: VT, CN(2). pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính Công văn 4208/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4208/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2018
Ngày hiệu lực08/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4208/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 4208/VPCP-CN 2018 tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4208/VPCP-CN 2018 tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4208/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành08/05/2018
        Ngày hiệu lực08/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4208/VPCP-CN 2018 tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4208/VPCP-CN 2018 tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1

              • 08/05/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/05/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực