Công văn 4210/BTP-BTTP

Công văn 4210/BTP-BTTP năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4210/BTP-BTTP 2020 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản


BỘ TƯ PHÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4210/BTP-BTTP
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 40/CT-TTg). Để đảm bảo thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg , Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị số 40/CT-TTg ; căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 40/CT-TTg hiệu quả, đồng bộ.

2. Định kỳ hàng năm báo cáo về Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Cục Bổ trợ tư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; email: bttp@moj.gov.vn; điện thoại: 024.62739510).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, Tp. trực thuộc TW (để t/h);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4210/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4210/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2020
Ngày hiệu lực12/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(14/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4210/BTP-BTTP

Lược đồ Công văn 4210/BTP-BTTP 2020 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4210/BTP-BTTP 2020 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4210/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành12/11/2020
        Ngày hiệu lực12/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (14/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4210/BTP-BTTP 2020 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4210/BTP-BTTP 2020 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản

              • 12/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực