Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2014


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 (Luật XLVPHC) và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC về việc lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng và hàng năm, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014 thuộc phạm vi trách nhiệm của mình gửi Bộ Tư pháp theo quy định của Luật XLVPHC và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nêu trên.

Để góp phần nâng cao chất lượng Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014, Bộ Tư pháp đã xây dựng Mẫu Đề cương Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 05 biểu mẫu cung cấp thông tin, số liệu để sử dụng tạm thời cho việc lập báo cáo năm 2014 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gửi kèm theo Công văn này). Căn cứ các tài liệu gửi kèm theo Công văn , Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu các tài liệu được cung cấp, kịp thời lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương mình chính xác, cập nhật đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 25 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để bảo đảm chất lượng của báo cáo và trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, ký ban hành, gửi về Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Thời điểm lấy số liệu báo cáo của năm 2014 từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/9/2014.

Báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 25/10/2014 để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng BTP (để biết);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thuý Hiền

 

Thuộc tính Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2014
Ngày hiệu lực06/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Lược đồ Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành06/10/2014
        Ngày hiệu lực06/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2014

           • 06/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực