Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB

Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về báo cáo, đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2010-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB 2020 đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4215/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo, đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2010 - 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 07/10/2020, Bộ Nội vụ có Công văn số 5288/BNV-TH yêu cầu báo cáo, đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1758/2010/QĐ-BNV ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Để có cơ sở báo cáo, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ của Bộ giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn tiếp theo, Bộ đề nghị đơn vị báo cáo, đánh giá theo yêu cầu tại Công văn số 5288/BNV-TH ngày 07/10/2020 của Bộ Nội vụ (Đề cương file mềm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ), trong đó tập trung các nội dung sau:

1. Đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng:

- Cung cấp số liệu và đánh giá theo trình độ đào tạo, ngạch/chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính, vị trí việc làm, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ,...

- Đánh giá chất lượng công chức căn cứ theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, đặc biệt là tồn tại và nguyên nhân.

2. Đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ những năm tiếp theo (Lưu ý: các giải pháp phải đầy đủ, toàn diện, khả thi).

Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 02/11/2011 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Hà (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4215/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2020
Ngày hiệu lực26/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(28/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB

Lược đồ Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB 2020 đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB 2020 đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4215/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành26/10/2020
        Ngày hiệu lực26/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB 2020 đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB 2020 đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ

              • 26/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực