Công văn 422/UBND-VX

Công văn 422/UBND-VX năm 2016 về tăng cường công tác an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 422/UBND-VX tăng cường công tác an toàn lao động Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/UBND-VX
V/v tăng cường công tác an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- BQL các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 08/01/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Về An toàn lao động

Giao Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã:

- Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn tăng cường tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động; cử và phân công người trực trong dịp Tết để đảm bảo xử lý kịp thời khi có tai nạn, sự cố lao động xảy ra.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phòng chống, cháy nổ tại các công trình xây dựng tiếp giáp với các khu đông dân cư, các đường giao thông đông người qua lại, các công trình xây dựng ngầm, các mỏ khai thác hầm lò, các công trình vui chơi công cộng, các tuyến cáp treo vận chuyển người, trong công tác hàn, sản xuất vật liệu xây dựng... Yêu cầu người sử dụng lao động tiến hành khắc phục ngay đối với những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, chất nổ. Đồng thời, khi có các sự việc nghiêm trọng xảy ra, tổ chức xử lý theo thẩm quyền và báo nhanh thông tin về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (thông qua Cục an toàn lao động, số điện thoại 0121.3339186).

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ xảy ra tại nơi làm việc.

2. Về tiền lương, quan hệ lao động

- Yêu cầu các doanh nghiệp đóng trên địa bàn:

+ Thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ; Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng phương án thưởng trong dịp Tết, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động; có biện pháp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán như: sắp xếp bố trí lịch làm việc, lịch trực lao động sản xuất phù hợp, hỗ trợ phương tiện đi lại cho người lao động về quê và quay trở lại làm việc sau Tết...

+ Tăng cường đối thoại tại các doanh nghiệp, chủ động phòng ngừa không để tranh chấp lao động và đình công xảy ra.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình, phối hợp xử lý trong trường hợp xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc, đình công; hỗ trợ các bên sớm ổn định, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trở lại bình thường. Có biện pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời cá nhân lợi dụng tình hình kích động, lôi kéo người lao động ngừng việc, đình công, vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác An toàn lao động, tiền lương, quan hệ lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ xảy ra tại nơi làm việc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành có liên quan khẩn trương, triển khai thực hiện.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b.cáo)
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Sửu;
- VPUBTP: Đ/c CVP, PCVP P.V.Chiến, các Phòng VX, CT, TH;
- Lưu: VT, VX(Tuc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 422/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu422/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2016
Ngày hiệu lực27/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 422/UBND-VX tăng cường công tác an toàn lao động Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 422/UBND-VX tăng cường công tác an toàn lao động Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu422/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành27/01/2016
        Ngày hiệu lực27/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 422/UBND-VX tăng cường công tác an toàn lao động Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 422/UBND-VX tăng cường công tác an toàn lao động Hà Nội

           • 27/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực