Công văn 422/VP-KSTTHC

Công văn 422/VP-KSTTHC đề nghị công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia do Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 422/VP-KSTTHC đề nghị công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/VP-KSTTHC
V/v đề nghị công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Triển khai Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1653/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện quy trình kiểm soát TTHC, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhập hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC vào phần mềm cơ sở dữ liệu TTHC và gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính danh mục hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC để công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Phụ lục đính kèm).

Để đảm bảo sự thống nhất, thuận tiện trong việc công khai TTHC, rất mong được sự hợp tác của Quý Cục, mọi phản hồi gửi về: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông; ĐT: 043.9448539; Địa chỉ email: thutuchanhchinh@mic.gov.vn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Vụ Khoa học và Công nghệ (để p/h);
- Trung tâm thông tin (để p/h);
- Lưu: VT, P. KSTTHC (02), DTTL.09

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát

 

PHỤ LỤC

ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HỒ SƠ VĂN BẢN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Công văn số: 422/VP-KSTTHC ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỒ SƠ VĂN BẢN, HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Hồ sơ văn bản.

a) Hồ sơ văn bản đề nghị công khai

STT

Số hồ sơ của văn bản đề nghị công khai

Tên hồ sơ văn bản đề nghị công khai

Ghi chú

 

(1)

(2)

 

1

B-BTT-015213-VB

Thông tư số 06/2012/TT-BTTTT ngày 05/6/2012 của Bộ TTTT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

2. Hồ sơ TTHC

a) Hồ sơ TTHC đề nghị công khai

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị công khai

Tên thủ tục hành chính đề nghị công khai

Ghi chú

 

(1)

(2)

 

1

B-BTT-213967-TT

Đăng ký, tuyển chọn và xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ TTTT.

TTHC mới

2

B-BTT-213968-TT

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ TTTT.

TTHC mới

3

B-BTT-213969-TT

Nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ TTTT.

TTHC mới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 422/VP-KSTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu422/VP-KSTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2012
Ngày hiệu lực20/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 422/VP-KSTTHC đề nghị công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 422/VP-KSTTHC đề nghị công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu422/VP-KSTTHC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Trọng Phát
        Ngày ban hành20/09/2012
        Ngày hiệu lực20/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 422/VP-KSTTHC đề nghị công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 422/VP-KSTTHC đề nghị công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu

           • 20/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực