Công văn 4223/TCT-DNNCN

Công văn 4223/TCT-DNNCN năm 2020 về việc xác định ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước để hoàn thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn 10 năm do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4223/TCT-DNNCN 2020 xác định ngày nộp tiền vào ngân sách của cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4223/TCT-DNNCN
V/v: Xác định ngày nộp tiền vào NSNN của cá nhân.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 78932/CT-TTHT ngày 26/8/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội nêu vướng mắc về việc xác định ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước để hoàn thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn 10 năm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 58 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về việc xác định ngày đã nộp thuế như sau:

“Điều 58. Xác định ngày đã nộp thuế

1. Trường hợp nộp tiền thuế không bằng tiền mặt, ngày đã nộp thuế là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, tổ chức dịch vụ trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế hoặc người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp tiền thuế.

2. Trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt, ngày đã nộp thuế là ngày Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức được ủy nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế.”

Căn cứ điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa như sau:

“Điều 60. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

...

3. Không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh khoản số tiền nộp thừa trên sổ kế toán, trên hệ thống dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau đây:

...

c) Khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế.”

Căn cứ Khoản 4 Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế như sau:

“Điều 28. Hoàn thuế

...

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.”

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa như sau:

“Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 78932/CT-TTHT ngày 26/8/2020.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Ông Vũ Huy Cường (đ/c: số 32 ngách 29/21 Thụy Khuê, Tây Hồ Hà Nội);
- Vụ PC; KK&KTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4223/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4223/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2020
Ngày hiệu lực07/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(09/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4223/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 4223/TCT-DNNCN 2020 xác định ngày nộp tiền vào ngân sách của cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4223/TCT-DNNCN 2020 xác định ngày nộp tiền vào ngân sách của cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4223/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành07/10/2020
        Ngày hiệu lực07/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (09/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4223/TCT-DNNCN 2020 xác định ngày nộp tiền vào ngân sách của cá nhân

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4223/TCT-DNNCN 2020 xác định ngày nộp tiền vào ngân sách của cá nhân

              • 07/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực