Công văn 4230/CT-TTHT

Công văn 4230/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4230/CT-TTHT 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4230/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Sữa Việt Nam
Địa chỉ: 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300588569

Trả lời văn bản số 649/CV-CTS.THUE ngày 21/02/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

+ Tại Khoản 10 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

“10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các t chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ th như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: c phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chng khoán khác theo quy định ca Luật Chứng khoán; c phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bt động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyn; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tc nếu Công ty sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưng của Công ty để tặng quà bằng tin cho các cá nhân không phải là người lao động của Công ty, không có quan hệ người lao động và người sử dụng lao động, cá nhân không cung cấp bất kỳ dịch vụ gì cho Công ty thì thu nhập từ quà tặng bằng tiền của các cá nhân này không chịu thuế TNCN từ quà tặng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT1;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.

2889795-221-250219-ttthien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4230/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4230/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2019
Ngày hiệu lực03/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4230/CT-TTHT 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4230/CT-TTHT 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4230/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành03/05/2019
        Ngày hiệu lực03/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4230/CT-TTHT 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4230/CT-TTHT 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh

           • 03/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực