Công văn 4235/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 4235/LĐTBXH-LĐVL đính chính Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động,Thương binh và xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4235/LĐTBXH-LĐVL đính chính TT 19/2004/TT-BLĐTBXH chính sách lao động dôi dư


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*******

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*******

Số: 4235/LĐTBXH-LĐVL

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2004

 

CÔNG VĂN

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 19/2004/TT-BLĐTBXH NGÀY 22/11/2004 CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/08/2004 của Chính phủ.

Do sơ suất, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin đính chính một số chi tiết như sau:

1. Tại trang 8 ví dụ 3 có ghi cụm số “210.000” nay xin đính chính lại là “290.000”; cụm số “434.700” nay xin đính chính lại là “600.300”; cụm số “391.230” nay đính chính lại là “540.300”.

2. Tại mẫu số 9 đầu dòng thứ 2 từ trên xuống có ghi “Tên cơ quan nhà nước có thẩm” nay xin đính chính lại là “Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

3. Nội dung “mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2004/ TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội” nay xin đính chính lại nội dung “mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2004/ TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội” và được đính kèm theo Công văn này./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Đàm

 


Mẫu số 10: ban hành kèm theo Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

 

Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tên doanh nghiệp

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN TỪ ĐỦ 12 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ TẠI THỜI ĐIỂM CÓ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC NGÀY… THÁNG… NĂM....

 

Số thứ tự

Họ và tên

Số thứ tự ở Biểu số 1

Tháng năm sinh

Thời gian thực tế làm việc trong KVNN (năm)

Thời gian HĐLĐ còn lại chưa thực hiện (tháng)

Hệ số lương cấp bậc hiện hưởng

Hệ số các khoản phụ cấp lương (nếu có)

Tổng cộng hệ số lương và phụ cấp được hưởng

Chế độ được hưởng

Tổng cộng trợ cấp được hưởng (đồng)

Nơi ở khi về nghỉ

Nam

Nữ

Trước ngày 01/01/2003

Từ ngày 01/01/2003

Chức vụ

Khu vực

Trợ cấp theo thâm niên làm việc (đồng)

70% tiền lương (đồng)

Chưa quy đổi

Đã quy đổi

Chưa quy đổi

Đã quy đổi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân tích nguồn:

Tổng kinh phí chi trả:……………………..đồng; chia ra

- Trách nhiệm của Quỹ lao động dôi dư cấp……………. đồng

- Trách nhiệm của doanh nghiệp nhưng đề nghị Quỹ lao động dôi dư hỗ trợ…………. đồng.

- Nguồn của doanh nghiệp chi (nếu có)…………….đồng.

Người lập biểu

(Ký tên)

…ngày…. tháng… năm200…

Thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

(ký tên, đóng dấu)

…ngày…. tháng… năm200…

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi mẫu 10:

Cột 11: Đối với những người đã nghỉ từ trước ghi hệ số lương đã hưởng tại thời điểm nghỉ việc trước đây.

Cột 14 = Cột 11+ 12 + 13

Cột 15 = (Cột 14 x mức lương tối thiểu 210.000 đồng x cột 7) + (cột 14 x mức lương tối thiểu 290.000 đồng x cột 9)

Cột 16 = (Cột 14 x mức lương tối thiểu 290.000 đồng x 70% x cột 10 tối đa 12 tháng).

Cột 17 = Cột 15 + 16.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4235/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4235/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2004
Ngày hiệu lực06/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4235/LĐTBXH-LĐVL đính chính TT 19/2004/TT-BLĐTBXH chính sách lao động dôi dư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 4235/LĐTBXH-LĐVL đính chính TT 19/2004/TT-BLĐTBXH chính sách lao động dôi dư
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu4235/LĐTBXH-LĐVL
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýNguyễn Trọng Đàm
     Ngày ban hành06/12/2004
     Ngày hiệu lực06/12/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4235/LĐTBXH-LĐVL đính chính TT 19/2004/TT-BLĐTBXH chính sách lao động dôi dư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4235/LĐTBXH-LĐVL đính chính TT 19/2004/TT-BLĐTBXH chính sách lao động dôi dư

           • 06/12/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực