Công văn 424/HTQTCT-CT

Công văn 424/HTQTCT-CT năm 2017 về xác minh tính xác thực của Giấy khai sinh do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 424/HTQTCT-CT 2017 xác minh tính xác thực của Giấy khai sinh


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/HTQTCT-CT
V/v xác minh tính xác thực của Giấy khai sinh

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

Trả lời Công văn số 1918/CV-LS-HPH ngày 08/5/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc xác minh giấy tờ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Theo đó, ông Trần Anh Tuấn muốn chứng thực bản sao Giấy khai sinh thì phải xuất trình bản chính và bản sao Giấy khai sinh. Tuy nhiên, do bản chính Giấy khai sinh được cấp từ năm 1964 đã bị cũ, nét mực bị mờ, không phô tô được nên Ủy ban nhân dân phường Đồ Thám không có cơ sở để thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính. Việc Ủy ban nhân dân phường Đề Thám hướng dẫn đương sự đánh máy lại các thông tin có trong bản chính Giấy khai sinh đ thực hiện chứng thực là trái với quy định của pháp luật hiện hành về chứng thực.

Trong trường hợp này, mặc dù Giấy khai sinh của ông Trần Anh Tuấn vẫn còn, nhưng trên thực tế không thể sử dụng được, do đó, Ủy ban nhân dân phường Đề Thám có thể vận dụng Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch và Điều 9 Thông tư số 23/2015/NĐ-CP">15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để hướng dẫn thực hiện đăng ký lại khai sinh, nhằm bảo đảm quyền lợi của ông Trần Anh Tuấn.

Trên đây là ý kiến của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xin gửi để Quý Cục tham khảo, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Nguyễn Văn Toàn (để biết);
- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT(Phương).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 424/HTQTCT-CT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 424/HTQTCT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2017
Ngày hiệu lực 19/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 424/HTQTCT-CT 2017 xác minh tính xác thực của Giấy khai sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 424/HTQTCT-CT 2017 xác minh tính xác thực của Giấy khai sinh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 424/HTQTCT-CT
Cơ quan ban hành quốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
Người ký ***, Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành 19/05/2017
Ngày hiệu lực 19/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 424/HTQTCT-CT 2017 xác minh tính xác thực của Giấy khai sinh

Lịch sử hiệu lực Công văn 424/HTQTCT-CT 2017 xác minh tính xác thực của Giấy khai sinh

  • 19/05/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/05/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực