Công văn 4245/TCT-DNNCN

Công văn 4245/TCT-DNNCN năm 2019 về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4245/TCT-DNNCN 2019 giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4245/TCT-DNNCN
V/v: Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 49445/CT-TTHT ngày 25/6/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo của Bà Đào Thị Kim Hoa. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định:

Đi tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

- Căn cứ Điều 5 Nghị định s65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định:

Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá s thuế phải nộp.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm s thuế phải nộp của năm tính thuế đó.”

- Theo hướng dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên: Trường hợp, bà Đào Thị Kim Hoa bị mắc bệnh ung thư vú phải sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sỹ điều trị. Các chi phí thực tế phát sinh trong năm tính thuế về khám chữa bệnh, mua và sử dụng thuốc của bà Hoa (có đy đủ hóa đơn, chứng từ) theo đúng chỉ định của bác sỹ thì được xét giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Cục thuế TP.Hà Nội chỉ đạo Chi cục thuế Quận Tây Hồ xem xét thực tế hồ sơ của người nộp thuế và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Thuộc tính Công văn 4245/TCT-DNNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4245/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/10/2019
Ngày hiệu lực 21/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 tuần trước
(28/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4245/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 4245/TCT-DNNCN 2019 giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4245/TCT-DNNCN 2019 giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4245/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành 21/10/2019
Ngày hiệu lực 21/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 tuần trước
(28/10/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4245/TCT-DNNCN 2019 giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Lịch sử hiệu lực Công văn 4245/TCT-DNNCN 2019 giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

  • 21/10/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/10/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực