Công văn 4253/TCHQ-KTTT

Công văn số 4253/TCHQ-KTTT về xử lý báo cáo nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 4253/TCHQ-KTTT xử lý báo cáo nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4253/TCHQ-KTTT

V/v: Xử lý báo cáo nợ thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007 

 

  Kính gửi:    Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh  

 

Xử lý báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1733/HQTP-NV ngày 27/06/2007về nợ cưỡng chế Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam Vicosimex- MST: 0300635748 đối với Tờ khai nhập khẩu số 1267/NTW ngày 27/11/1993-Số tiền thuế phụ thu (nay là thuế tự vệ chống bán phá giá) 342.865.409 đồng.

Theo số liệu tại Tổng cục về các Tờ khai nhập khẩu từ năm 1997 đến năm 2007 trên phạm vi cả nước của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam Vicosimex- MST: 0300635748 và Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam Vicosimex- MST: 0300635748 001.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về các biện pháp theo dõi, đôn đốc, thu đòi, cưỡng chế nợ thuế:

Các biện pháp theo dõi, đôn đốc, thu đòi cưỡng chế số nợ truy thu của Công ty Vicosimex mà Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong thời gian 10 năm qua là chưa đầy đủ theo quy định về công tác đôn đốc thu đòi nợ thuế. (04 lần trong năm 1997; 01 lần trong các năm 2000, 2003, 2005, 2006, và gần đây nhất là gửi thư ngày 31/05/2007 nhưng bị trả lại do không xác minh được địa chỉ)

Các báo cáo nợ thuế trong thời gian qua của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh  không thấy phản ánh cụ thể, chi tiết về vấn đề nợ thuế, thông tin cưỡng chế số nợ trên, vướng mắc liên quan đến việc nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam Vicosimex- MST: 0300635748.

Để Cục có cơ sở tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo quy định, Tổng cục thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết địa chỉ của Công ty Vicosimex như sau: số 254 Hương Lộ 14 (nay là Đường Lũy Bán Bích), Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

2. Về thông tin cưỡng chế trên mạng nghiệp vụ hải quan:

Ngày 06/07/2007, Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan đã nhận được yêu cầu phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để xử lý số liệu về nợ thuế của Công ty Vicosimex trên mạng nghiệp vụ Hải quan như hướng dẫn tại công văn số 2859/TCHQ-KTTT ngày 28/05/2007 của Tổng cục Hải quan và báo cáo, đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1733/HQTP-NV ngày 27/06/2007.

3. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

3.1. Xử lý kiểm điểm trách nhiệm cá nhân:

Đề nghị Cục căn cứ quy định của Pháp luật thuế, Hải quan, Pháp lệnh cán bộ công chức, Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức để xử lý đối với các công chức liên quan trong việc:

+ Thông quan hàng hóa dẫn đến phát sinh nợ truy thu;

+ Thực hiện các biện pháp theo dõi, đôn đốc thu nợ thuế cho ngân sách nhà nước.

Nếu xác định là lỗi chủ quan của cá nhân cán bộ công chức thì xử lý kỷ luật theo quy định.

3.2. Kiểm tra hồ sơ gốc:

+ Nếu trường hợp Công ty Vicosimex đủ điều kiện thì thông báo và hướng dẫn Doanh nghiệp xử lý xóa nợ thuế theo như hướng dẫn tại công văn số 2859/TCHQ-KTTT ngày của Tổng cục Hải quan. Thủ tục hồ sơ xem xét xử lý xóa nợ thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Nếu không thuộc diện được xóa nợ thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật có liên quan khác thì phối hợp với các Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan TP Đà Nẳng (Hai đơn vị mà Công ty Vicosimex và Chi nhánh công ty Vicosimex có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian 10 năm quan), phối hợp với các Cục Hải quan khác, các cơ quan tổ chức có liên quan, triển khai các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định tại các nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ, Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ, các quy định của pháp luật thuế, hải quan để thu hồi nợ thuế, nợ phạt cho Ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và quán triệt thực hiện. Nếu có phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, Cục báo cáo chi tiết bằng văn bản và đề xuất biện pháp xử lý để Tổng cục Hải quan hướng dẫn, giải quyết./.

                                                                 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trang Website Hải quan;

- Lưu VT, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

                                                                                                 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4253/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4253/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4253/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 4253/TCHQ-KTTT xử lý báo cáo nợ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4253/TCHQ-KTTT xử lý báo cáo nợ thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4253/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực27/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4253/TCHQ-KTTT xử lý báo cáo nợ thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4253/TCHQ-KTTT xử lý báo cáo nợ thuế

           • 27/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực