Công văn 4260/TCT-CS

Công văn số 4260/TCT-CS về việc phí bảo vệ môi trường do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4260/TCT-CS phí bảo vệ môi trường


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 4260/TCT-CS
V/v: phí bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 15  tháng 10   năm 2007

 

             Kính gửi: 

Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 3533/CT-THNVDT ngày 26/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về đề nghị hướng dẫn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Âu Lạc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 2 Mục I Thông tư số 137/2005/NĐ-CP">105/2005/TT-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định: “Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân (trong nước và nước ngoài) khai thác các loại khoáng sản quy định tại Điểm 1 Mục này”.

- Về việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Bộ Tài chính đã có công văn số 11674/BTC-CST ngày 22/9/2006 hướng dẫn, tại Điểm 3 quy định: “Đất để san lấp” có mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 1.000 đồng/m3 là đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình (không phân biệt là công trình sử dụng cho Mục đích sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hay công cộng; công trình có vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước hay không thuộc ngân sách nhà nước...). Trường hợp đơn vị thực hiện việc đào đất để làm móng công trình, đào đất chỗ cao để đắp vào chỗ thấp trong cùng một công trình hoặc đào phá các móng đường, mặt đường, nền nhà cũ để san lấp ngay trên cùng công trường đang thi công xây dựng thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cho việc làm đất trong quá trình thi công”;

Theo quy định trên, các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác đất để san lấp đều phải nộp phí bảo vệ môi trường trừ các trường hợp thực hiện việc đào đất để làm móng công trình, đào đất chỗ cao để đắp vào chỗ thấp trong cùng một công trình hoặc đào phá các móng đường, mặt đường, nền nhà cũ để san lấp ngay trên cùng công trường đang thi công xây dựng.

Trường hợp Công ty TNHH Âu Lạc nếu khai thác đất nhằm Mục đích san lấp mặt bằng trên cùng công trường đang thi công xây dựng thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường; Trường hợp Công ty khai thác đất ở nơi khác về để làm mặt bằng xây dựng thì phải nộp phí bảo vệ môi trường.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh kiểm tra cụ thể và hướng dẫn Công ty thực hiện đúng quy định./.

           


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4260/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4260/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/10/2007
Ngày hiệu lực 15/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4260/TCT-CS phí bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4260/TCT-CS phí bảo vệ môi trường
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4260/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 15/10/2007
Ngày hiệu lực 15/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4260/TCT-CS phí bảo vệ môi trường

Lịch sử hiệu lực Công văn 4260/TCT-CS phí bảo vệ môi trường

  • 15/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực