Công văn 4261/BHXH-TCCB

Công văn 4261/BHXH-TCCB năm 2013 về việc công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4261/BHXH-TCCB năm 2013 công viên chức không uống rượu bia trong ngày làm việc


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4261/BHXH-TCCB
V/v công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tăng cường nhiều biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nhiệm vụ công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là công chức, viên chức), góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc trong toàn Ngành và ở từng cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, còn một bộ phận công chức, viên chức trong Ngành chưa nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động; có trường hợp uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa làm ảnh hưởng giờ giấc làm việc, chất lượng công tác, tác phong và hình ảnh của công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Công chức, viên chức trong toàn Ngành không uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương (sau đây gọi chung là rượu, bia) ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách (sau đây gọi chung là trong ngày làm việc).

Trường hợp tiếp khách quốc tế hoặc một số trường hợp đặc biệt khác, phải được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đối với công chức, viên chức thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam) hoặc Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý).

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, thường xuyên nhắc nhở công chức, viên chức nghiêm chỉnh chấp hành nội quy đề ra và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

3. Báo, Tạp chí Bảo hiểm xã hội và Trang Thông tin điện tử của Ngành tăng cường công tác thông tin - tuyên truyền nội dung văn bản này để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của công chức, viên chức.

4. Ban Tổ chức cán bộ giúp Tổng Giám đốc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc tình hình và kết quả thực hiện trong toàn Ngành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt nghiêm túc nội dung văn bản này với toàn thể công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ 31/12 hằng năm, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) về tình hình và kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Đảng ủy CQ BHXH VN (để phối hợp);
- Các tổ chức đoàn thể CQ BHXH VN (để phối hợp);
- Lưu VT, TCCB (10)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4261/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4261/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2013
Ngày hiệu lực29/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4261/BHXH-TCCB năm 2013 công viên chức không uống rượu bia trong ngày làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4261/BHXH-TCCB năm 2013 công viên chức không uống rượu bia trong ngày làm việc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4261/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành29/10/2013
        Ngày hiệu lực29/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4261/BHXH-TCCB năm 2013 công viên chức không uống rượu bia trong ngày làm việc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4261/BHXH-TCCB năm 2013 công viên chức không uống rượu bia trong ngày làm việc

           • 29/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực